Chính sách bảo mật thông tin:

1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website truongsinhfood.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tiệm Phố Núi liên hệ xác nhận khi khách hàng mua sắm trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp.

Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

Phương tiện và công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu vào email: truongsinhxanh@gmail.com

Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của người dùng trên truongsinhfood.com được Trường Sinh Food cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.